ข่าวกิจกรรม  : Activity

ร่วมการประชุมนานาชาติ เพื่อพัฒนาอุทยานธรณี เอเชียแปซิฟิก (2024 APGN Geopark Development Forum) ระหว่างวันที่ 13-18 พ.ค.67 ณ อุทยานธรณีฮ่องกง 

 

แสดงเพิมเติม

กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้า และรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันคุ้มครองโลก (22 เม.ย.2567) International Earth Day 2024 (22 April) 

 

แสดงเพิมเติม

ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ อุทยานธรณีพุหางนาคสู่อุทยานธรณี 

 

แสดงเพิมเติม

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

 

แสดงเพิมเติม

การออกแบบอาคารหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ที่ 3

 

แสดงเพิมเติม

โครงการขุดค้นและศึกษาวิจัยฟอสซิลไดโนเสาร์ ณ หลุมขุดค้นที่ 3

แสดงเพิมเติม

ความร่วมมือระหว่าอุทยานธรณีขอนแก่นและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงเพิมเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม

แสดงเพิมเติม

เยี่ยมอุทยานธรณีโคราช

แสดงเพิมเติม

กิจกรรมไดโนพาเลาะ #5
พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum
จังหวัดกาฬสินธุ์

แสดงเพิมเติม

วันภูเชานานาชาติ 2566  
International Mountain Day 2023 (11 Dec) 

แสดงเพิมเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 

แสดงเพิมเติม

กิจกรรมวันดินโลก "World Soil Day 2023" 

แสดงเพิมเติม

อุทยานธรณีขอนแก่นและNARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดแสดงนทรรศการบริเวณศาลาผูกเสี่ยว เทศการไหมนานาชาติระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 2566 - 10 ธ.ค. 2566

แสดงเพิมเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อุทยานธรณีลำปาง) ศึกษาดูงาน อุทยานธรณีขอนแก่น

แสดงเพิมเติม

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทยานธรณีโลกจากประเทศอิหร่านให้คำแนะนำกับอุทยานธรณีขอนแก่น

แสดงเพิมเติม

เตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ความสำคัญด้านธรณีวิทยาและการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่อุทยานธรณีด้วยกรอบแนวคิดทางธรณีวิทยาแบบองค์รวม

แสดงเพิมเติม

ร่วมกิจกรรมภูเวียง Ultra Trail 2023 

แสดงเพิมเติม

กิจกรรม "มหัศจรรย์ 6 หมวดหินแห่งอุทยานธรณีขอนแก่น" 

แสดงเพิมเติม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ของนักเรียนประถมในพื้นที่อุทยานธรณีขอนแก่น

แสดงเพิมเติม

รายงานผลการประชุมสภาอุทยานธรณีโลก  

แสดงเพิมเติม

อุทยานธรณีขอนแก่น ต้อนรับโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะนักเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

แสดงเพิมเติม

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ตามโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานธรณีขอนแก่น ครั้งที่ 3 

แสดงเพิมเติม

โครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานธรณีขอนแก่น ครั้งที่ 3 

แสดงเพิมเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยและสมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุทยานธรณีขอนแก่น

แสดงเพิมเติม

อุทยานธรณีขอนแก่นและเครือข่ายร่วมต้อนรับ ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2023

แสดงเพิมเติม


ให้สัมภาษณ์ โดยนักข่าวสามมิติ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

แสดงเพิมเติม

กิจกรรมประเมินภาคสนามอุทยานธรณีขอนแก่นสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 

แสดงเพิมเติม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยและสมุนไพรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุทยานธรณีขอนแก่น

แสดงเพิมเติม