วันที่ 22 มีนาคม 2567  ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น และ ผอ.อุทยานธรณีขอนแก่น มอบหมายให้นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“แนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับอุทยานธรณีพุหางนาคสู่อุทยานธรณีประเทศไทย” จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 3 กรมทรัพยากรธรณี มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อุทยานธรณีพุหางนาค จ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม 50 คน

ในการนี้ น.ส.พรทิพา ราชสีทา หน.ฝ่ายการท่องเที่ยว , น.ส.ผกาสวรรค์ ปรัชญคุปต์ ผู้จัดการอุทยานธรณีขอนแก่น พร้อมด้วยทีมงานอุทยานธรณีขอนแก่น เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

On March 22, 2024, Dr. Pongsak Tangvanichakapong, the Director of Khon Kaen Geopark, delegated Mr. Tada Promsakha Na Sakolnakorn as a lecturer at the practical workshop on "Guidelines for Driving and Elevating Phu Hang Nak Geopark to meet Thai Geopark Standards" organized by the Department of Mineral Resources, Region 3. Representatives from government agencies and private sectors in the Phu Hang Nak Geopark area, Suphan Buri Province, totaling 50 people, participated in the meeting.

During this event, Ms. Phonthipa Ratchasitha, Tourism Department Head, and Ms. Phakasawan Pratchayakupt, the Manager of Geopark, along with the Khon Kaen Geopark working team also participated in the aforementioned meeting.