กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้า และรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันคุ้มครองโลก (22 เม.ย.2567) International Earth Day 2024 (22 April) จัดโดยอุทยานธรณีขอนแก่น ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง - Phuwiang Dinosaur Museum และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมืองเก่า  ในการนี้ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ Planet VS Plastic งดใช้ถุงพลาสติกโดยเชิญชวนให้นำถุงผ้ามาช้อปปิ้ง หรือใช้ถุงกระดาษทดแทน