อุทยานธรณีขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย ครั้งที่ 3

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : สัมมนาเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (24 มิ.ย.67)

กิจกรรมที่ 2 : การนำเสนอผลงานด้วยวาจาและโปสเตอร์ (25 มิ.ย.67)

กิจกรรมที่ 3 : งานบรรพชนชื่นชีวิน ครั้งที่ 5 (อบรมเยาวชน) (25 มิ.ย.67)

นิทรรศการ "อุทยานธรณีไทย ก้าวไกลสู่อุทยานธรณีโลก" (24-25 มิ.ย.67)

การประกวดใน 3 หัวข้อ

(1) การประกวดคลิปท่องเที่ยวชุมชนอุทยานธรณี (บุคคลทั่วไป)

(2) การประกวดคลิปปาฐกถา หัวข้อ “อุทยานธรณีกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-อุดมศึกษา)

(3) การประกวดภาพวาดอุทยานธรณีของฉัน (ระดับประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น)

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ฟรีตาม link

🌏กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายอุทยานธรณีไทยและการนำเสนอผลงาน

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScNUrMuS7y.../viewform...

🌏กิจกรรมงานบรรพชนชื่นชีวิน ครั้งที่ 5 (การอบรมเยาวชน)

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc4MLF4pdF.../viewform...