อุทยานธรณีขอนแก่นได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจีโอปาร์คและของที่ระลึกในกิจกรรมภูเวียง Ultra Trail 2023 วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2566 ณ อุทยานแห่งชาติภูเวียง 


          Khon Kaen Geopark has joined in sponsoring Geopark drinking water and souvenirs in the Phu Wiang Ultra Trail 2023 activity, 7 - 8 October 2023 at Phu Wiang National Park. Thank you to the organizers and related agencies.