ข่าวประชาสัมพันธ์

ทะเลหมอก @ผาชมตะวัน อุทยานแห่งชาติภูเวียง FB:Worawut Winyayong
"Khon Kaen Geopark Dino Art"

ผลการดำเนินงานประจำเดือน

ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562
ภาพมุมสูง พื้นที่ขอนแก่นจีโอปาร์ค
กิจกรรมจิตอาสาไดโนอาร์ต