การเดินทาง

เริ่มจากตัวจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) ผ่านอำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ เป็นระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร จากนั้นแยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2038 เป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร จะเข้ามาถึงตัวอำเภอภูเวียง หากต้องการเดินทางต่อเข้ามายังพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงเก่า ให้ใช้เส้นทางอำเภอภูเวียง-เวียงเก่า มาอีกเป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร