ผม ประพันธ์ สีอิ่น เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ศิลปะขอนแก่น แกลเลอรี่ เป็นเครือข่ายอุทยานธรณีขอนแก่น พื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อนำมาพัฒนา ความคิด ทักษะอาชีพรายได้ให้กับชุมชน สร้างอัตลักษณ์ ให้เมืองด้วยความงามทางศิลปะ

ส่วนงานที่นำมาเสนอในวันนี้คือ ผลงานสร้างสรรค์จากไดโนเสาร์สายพันธุ์ภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน ออกแบบใหม่ให้มีความเป็นไทยที่มีถิ่นกำเนิดในอีสานขอนแก่นเป็นตำนานสินไซ ผสมผสานกันอย่างลงตัวแกะสลักบนแผ่นไม้พื้นถิ่นจากสุดยอดฝีมือเชิงช่างของไทย เกิดผลงาน ไดโนเสาร์ขอนแก่นจากศิลปินไดโนเสาร์หนึ่งเดียวในโลก

My name is Prapan See-in, the owner of Khon Kaen Gallery Art & Learning Center. The gallery is a partner of Khon Kaen Geopark where art is created, shared, and taught to society, creating identity of the Geopark through refined beauty of art.

I present this woodwork inspired by Phuwiangosaurus sirindhornae, designed to represent Sin-Sai (Isan local value). An intertwining bond between local cultures and geology is displayed in this craftsman’s pride that you cannot find elsewhere but here.