เสื่อกกลายไดโนเสาร์

(พี่ประพนธ์) เสื่อกกลายไดโนเสาร์

การทอเสื่อกกลายไดโนเสาร์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวเวียงเก่าและภูเวียง ได้นำต้นกกที่เป็นศัตรูพืชในนาข้าวมาทำตากแห้งแล้วย้อมสี จากนั้นนำมาทอเป็นเสื่อลายไดโนเสาร์ และมีการแปรรูปเป็น หมอน กระเป๋า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน


Dinosaur Matt from Papyrus

The farmers of Phuwiang-Wiang Kao community enterprise came up with a brilliant idea: To turn invasive plants into profit. They dry the papyrus plants and later dyed them. The ingredient then got woven into different kinds of dinosaur-patterned products from matts and pillows to handbags. The community effectively turned crisis into opportunity with their local wisdom.