ในหน้าฝนจะพบความงามของน้ำตกตาดฟ้า ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูเวียงฝั่งลานกางเต็นท์