น้ำตกวังสักสิ่ว

น้ำตกวังสักสิ่วจะเป็นท้ายน้ำของน้ำตกตาดฟ้า
ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูเวียงฝั่งลานกางเต็นท์