ผาชมตะวัน อุทยานแห่งชาติภูเวียง
ผาชมตะวันตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียงฝั่งลานกางเต็นท์ สามารถชมความงามของแสงแรกรับอรุณและชมทะเลหมอกในยามเช้าหลังคืนฝนตกหรือในหน้าหนาว