ลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติภูเวียง

ลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติภูเวียง

ภาพถ่ายทางช้างเผือก ณ บริเวณลานกางเต็นท์
อุทยานแห่งชาติภูเวียง