ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจถนน อุทยานแห่งชาติภูเวียง
ป้ายนิทรรศการ Geopark School

ผลการดำเนินงานประจำเดือน

ผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2562
ภาพมุมสูง พื้นที่ขอนแก่นจีโอปาร์ค
กิจกรรมจิตอาสาไดโนอาร์ต