ข่าวประชาสัมพันธ์

Khon Kaen Geopark ได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย
ยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติภูเวียง (รายละเอียด)

กิจกรรมอุทยานธรณีขอนแก่น

    ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2563
ภาพมุมสูง พื้นที่ขอนแก่นจีโอปาร์ค
กิจกรรมจิตอาสาไดโนอาร์ต
จำนวนผู้เข้าชม