ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เปิดให้บริการ 1 ก.ค.2563
ป้ายนิทรรศการ Geopark School

ผลการดำเนินงานประจำเดือน

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2563
ภาพมุมสูง พื้นที่ขอนแก่นจีโอปาร์ค
กิจกรรมจิตอาสาไดโนอาร์ต