ร่วมหารือแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟผ.)

 

แสดงเพิมเติม

ต้อนรับคณะกรมธรณีศาสตร์และแร่ธาตุ กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ จาก สปป.ลาว

 

แสดงเพิมเติม

การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างอุทยานธรณีขอนแก่นกับโรงแรมโฆษะขอนแก่น 

 

แสดงเพิมเติม

KKGP+SubEng.mp4

ขอนแก่นจีโอปาร์ค
Khon Kaen Geopark

Welcome to "KhonKaen Geopark"

ยินดีต้อนรับสู่อุทยานธรณีขอนแก่น
"ขอนแก่นจีโอปาร์ค อาณาจักรไดโนเสาร์แห่งหุบเขาภูเวียง"


What are a global Geoparks?
อุทยานธรณีโลกคืออะไร?

Global geoparks are areas whose boundaries contain sites of geological, archaeological, ecological and cultural value managed holistically and supporting conservation. They also provide knowledge, More...

KhonKaen Geopark Tour

     แอนนิเมชั่นส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกทั้ง 5      

     Animation about the story of Khon Kaen Geopark's 5 new dinosaur species. Design by Brain-based learning education theory that help children remember the name and charactor of dinosaurs. Create by : Premwadee Winichaikul , School Of Digitalmedia , Sri Pathum University. 

จำนวนผู้เข้าชม : Visitor