Khon Kaen Geopark

ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562

ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2562

ภาพมุมสูง พื้นที่ขอนแก่นจีโอปาร์ค

.:: วิถี KhonKaen Geopark ::.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยว
สติกเกอร์ Khon Kaen Geopark
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไหมพรมประดิษฐ์อำเภอเวียงเก่า <คลิก>
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ
อ่านต่อ >>
โครงการจิตอาสาขอนแก่นจีโอปาร์ค ครั้งที่ 1
อ่านต่อ >>
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม การประชุมเชิงปฎิบัติการฯ
อ่านต่อ >>
ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม PATA Destination Marketing Forrum 2018
อ่านต่อ >>
การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรณีวิทยา Khon Kaen Geopark
อ่านต่อ >>

Khon Kaen Geopark fanpage