ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินภาคสนามอุทยานธรณีขอนแก่น สู่อุทยานธรณีระดับประเทศ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เปิดให้บริการ 1 ก.ค.2563

ผลการดำเนินงานประจำเดือน

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2563
ภาพมุมสูง พื้นที่ขอนแก่นจีโอปาร์ค
กิจกรรมจิตอาสาไดโนอาร์ต