ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดงานเขียนเรื่อง “ ไดโนเสาร์ข้างบ้าน”
ป้ายนิทรรศการ Geopark School

ผลการดำเนินงานประจำเดือน

ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ภาพมุมสูง พื้นที่ขอนแก่นจีโอปาร์ค
กิจกรรมจิตอาสาไดโนอาร์ต