รายงานผลการประชุมสภาอุทยานธรณีโลก  

แสดงเพิมเติม

อุทยานธรณีขอนแก่น ต้อนรับโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะนักเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

แสดงเพิมเติม

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ตามโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานธรณีขอนแก่น ครั้งที่ 3 

แสดงเพิมเติม

Welcome to "KhonKaen Geopark"

ยินดีต้อนรับสู่อุทยานธรณีขอนแก่น
"ขอนแก่นจีโอปาร์ค อาณาจักรไดโนเสาร์แห่งหุบเขาภูเวียง"


What are a global Geoparks?
อุทยานธรณีโลกคืออะไร?

Global geoparks are areas whose boundaries contain sites of geological, archaeological, ecological and cultural value managed holistically and supporting conservation. They also provide knowledge, More...

KhonKaen Geopark Tour

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ผาชมตะวัน

จำนวนผู้เข้าชม : Visitor