เริ่มจากตัวจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) ผ่านอำเภอบ้านฝาง  อำเภอหนองเรือ  เป็นระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร  จากนั้นแยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2038 เป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร  จะเข้ามาถึงตัวอำเภอภูเวียง  หากต้องการเดินทางต่อเข้ามายังพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเวียงเก่า  ให้ใช้เส้นทางอำเภอภูเวียง-เวียงเก่า  มาอีกเป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร