ที่พัก : Hotels

บัวสุบิน รีสอร์ท 

Tel: 091 054 6262   

เดอะพูล The Pool resort Hotel Phu Wiang 

ร้านอาหาร : Resteraunts

เคียงนาคาเฟ่ - Kiangna Cafe 

พอดีคำโฮมเมด by P.family 

สวนเสวนา 

Pinto Happy Home 

MATA Coffee house at Leelawadee resort 

KING BUSCH Restaurant & Resort