อุทยานธรณีโลกของประเทศไทย มี จำนวน 2 แห่ง ซึ่งอุทยานธรณีระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย  ได้แก่ “อุทยานธรณีสตูล” ซึ่งได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการจาก UNESCO ในวันที่ 17 เม.ย.61  และเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2566 "อุทยานธรณีโคราช" ได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกอย่างเป็นทางการ


There are  UNESCO Global Geoparks in Thailand. The first UNESCO Global Geoparks in Thailand is "Satun Geopark" which was officially certified by UNESCO on April 17, 2018 and on May 17. 2023 "Korat Geopark" officially certified as a UNESCO Global Geoparks

: http://www.satun-geopark.com/

https://www.khoratgeopark.com/