ลานตากหมอก วัดทรงศิลา

เดินเล่นชมธรรมชาติผ่านม่านหมอกเย็นๆ ยามเช้า รายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ณ ลานตากหมอก วัดทรงศิลา หากคุณมาที่ลานตากหมอกแห่งนี้ นอกจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้องล่างแล้ว ยังได้สัมผัสบรรยากาศที่ชื่นใจไม่รู้ลืมอีกด้วย

Tak Mhok Field at Song Sila Temple

Take a morning walk through the shrouding mist surrounded by verdant wonder here at Tak Mhok feld at Song Sila Temple. Apart from the beautiful scenery below, this place is known for its unforgettable atmosphere as well.