ลานหินปุ่ม ลานหินมหัศจรรย์

ลานหินที่เป็นปุ่มขึ้นๆ ลงๆ นี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งงานฝีมือของธรรมชาติเช่นกัน การสึกกร่อนทางเคมีและฟิสิกส์ของหิน กอปรกับอิทธิพลของกระแสลมและสายฝน ก่อให้เกิดสนามหินตะปุ่มตะป่ำดูแปลกตาที่คุณสามารถมาเยี่ยมชมได้ ณ อุทยานธรณีขอนแก่น

Lan Hin Pum – The Amazing Rock Terrain

This bizarre rocky terrain is yet another craft of nature. The chemical and mechanical by weathering of rocks, along with erosion from wind and rainfall, combined to create this wonder of nature. Come and see it with your own eyes at Khon Kaen Geopark.