ลานแร่ยูเรเนียม

แรกเริ่มเดิมทีได้มีการตรวจพบยูเรเนียมในภูเวียง ต่อมาจึงได้มีคณะสำรวจทางธรณีเข้าไปสำรวจแหล่งแร่ยูเรเนียมเพื่อการพัฒนาปรมาณู แม้จะไม่มียูเรเนียมมากพอจะผลิตปรมาณูได้ แต่คณะสำรวจกลับพบสิ่งล้ำค่าจากโลกดึกดำบรรพ์คือ “ฟอสซิลไดโนเสาร์”ชิ้นแรกในประเทศไทยในบริเวณพื้นลำห้วยประตูตีหมา ต่อมาวินิจฉัยว่าเป็นไดโนเสาร์ซอโรพอด (ไดโนเสาร์กินพืชคอยาว) ได้ชื่อว่า“ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน”การค้นพบดังกล่าวได้นำไปสู่การสำรวจและวิจัยทางธรณีวิทยาอย่างจริงจังและการค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน

Uranium Field

A level of Uranium has been found in Phu Wiang mountains. Then, a geological expedition team has been sent to explore whether the Uranium amount would suffce. Although the element’s amount could not sustain nuclearbased usage, the team discovered another treasure: a dinosaur fossil. The fossil belonged to a sauropod dinosaur (long-necked herbivore) named “Phuwiangosaurus sirindhornae”. This discovery pioneered many more geological research and lead to further discovery of an array of species within the area to this day.