ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์

การค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในเขตหุบเขาภูเวียงได้นำไปสู่การค้นพบซากฟอสซิลอีกมากมาย พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องซากดึกดำบรรพ์ และจัดแสดงตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ แห่งนี้มี โซนนิทรรศการที่จัดแสดง

ทั้งหมด 5 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 กำเนิดจักรวาลวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต และเรื่องราวของไดโนเสาร์ทั่วโลกจัดแสดงเรื่องความเป็นมาของโลกตั้งแต่เริ่มต้นและวิวัฒนาการของชีวิตครั้งอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

โซนที่ 2 ไดโนเสาร์ในแหล่งเทือกเขาภูเวียง จัดแสดงความเป็นมาของการขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ ในเขตภูเวียงและไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ ที่ขุดพบที่นี่

โซนที่ 3 ห้องปฏิบัติการด้านซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ในจังหวัดขอนแก่น จะจำลองห้องทำงานของนักธรณีวิทยาและจัดแสดงตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ในจังหวัดขอนแก่น

โซนที่ 4 สวนไดโนเสาร์ ตกแต่งในรูปแบบป่าดึกดำบรรพ์พร้อมหุ่นไดโนเสาร์จำลอง

โซนที่ 5 จัดแสดงเรื่องยุคเทอร์เชียรีการใช้ประโยชน์หินแร่ และยังมีห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

Khon Kaen Dinosaur Museum and Fossil Research Center

After the pioneering discovery of dinosaur fossils in Phu Wiang, several discoveries followed. This was the reason for the Khon Kaen Dinosaur Museum and Fossil Research Center’s establishment; to house and display fossils and to provide knowledge to those who are interested. There are 5 exhibition zones:

Zone 1 displays the origin of Earth and trace back the evolutionary tree of life.

Zone 2 displays excavation history and dinosaur species found in Phu Wiang.

Zone 3 provide visitors with a model of Geologist’s working space and laboratory.

Zone 4 houses interactive dinosaur replicas in a prehistoric setting.

Zone 5 displays information about Tertiary period, mineral resource management, and a model of Princess Maha Chakri Sirindhorn’s contribution to paleontological research.