หลุมขุดค้นที่ 1ภูประตูตีหมา

เป็นหลุมขุดค้นแรกเริ่มขุดค้นในปี พ.ศ. 2525 พบกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่จำนวนหลายชิ้นเรียงรายกัน นับเป็นการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์จากตัวเดียวกันจำนวนมากเป็นครั้งแรกของเมืองไทย กระดูกที่พบเป็นกระดูกขา กระดูกสะบัก กระดูกซี่โครง กระดูกสันหลัง และกระดูกคอของไดโนเสาร์ซอโรพอดขนาดใหญ่ คอยาว หางยาว ภายในบริเวณกองกระดูกเหล่านี้ยังพบฟันของไดโนเสาร์กินเนื้อ

สายพันธุ์ไดโนเสาร์ที่พบ :

ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน

(Phuwiangosaurus sirindhornae)

สยามโมซอรัส สุธีธรนิ

(Siamosaurus suteethorni)

คอมป์ซอกนาทัส

(Compsognathus)

Excavation site 1:Phu Pratu Tee Ma

This first excavation site was declared in 1982. A group of large dinosaur bones has been found, marking the frst discovery of Thailand where multiple fossils from one dinosaur were found together. The fossils found include femur, scapula, rib, spine, and neck bone of large sauropod. Carnivorous dinosaur’s teeth were also found.

Species found:

Phuwiangosaurus sirindhornae

Siamosaurus suteethorni

Compsognathus