หลุมขุดค้นที่ 2 ถ้ำเจีย

อยู่ทางตอนเหนือของหลุมขุดค้นที่ 1 ประมาณ 500 เมตร เริ่มขุดเมื่อปี พ.ศ. 2532 ขุดพบกระดูกส่วนคอของไดโนเสาร์ซอโรพอด เรียงต่อกันจำนวน 6 ชิ้น

Excavation site 2: Jia (bat) Cave

Located 500 metre to the North from site 1, this second site was frst excavated in 1989. A connected, 6-pieces sauropod neck bone fossil was unearthed.