หลุมขุดค้นที่ 3 ห้วยประตูตีหมา

อยู่บริเวณใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียง เริ่มขุดเมื่อปี พ.ศ. 2536 พบกระดูกสันหลังและกระดูกซี่โครงของไดโนเสาร์ซอโรพอด ขนาดใหญ่หลายชิ้น

Excavation site 3:Huai Pratu Tee Ma

This excavation site is located near the Phu Wiang National Park’s offce. Firstly excavated in 1993, fossils of large sauropod’s spine and ribs were found here.