หลุมขุดค้นที่ 8 หินลาดป่าชาด

พบรอยตีนไดโนเสาร์ มากกว่า 68 รอย ใน 10 แนวทางเดิน อายุประมาณ 140 ล้านปี เกือบทั้งหมดเป็นรอยตีนของไดโนเสาร์กลุ่ม ออร์นิโธมิโมซอร์ แต่หนึ่งในรอยตีนเหล่านั้นมีขนาดใหญ่ผิดจากรอยอื่น คาดว่าเป็นของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ และมีรอยทางเดินของสัตว์กลุ่มจระเข้ขนาดเล็กบนลานหินทรายหมวดหินพระวิหาร

Excavation site 8: Hin Lad Pah Cha

140-million-year-old dinosaur tracks were found including 68 footprints in 10 track routes. Most of them belong to Ornithomimosaurian dinosaur. One of them, however, is a large footprint estimated to be a trace of a larger dinosaur. A track of prehistoric crocodiles was also found on sandstone of Phra Wihan Formation.