หลุมขุดค้นที่ 9 หินลาดยาว

บกระดูกสันหลัง กระดูกสะโพกด้านซ้ายและกระดูกส่วนหางอีกกว่า 10 ชิ้น หาง 13 ชิ้น จากลักษณะของกระดูกบ่งบอกได้ว่า เป็นไดโนเสาร์คาร์โนซอร์ขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 6.5 เมตรศึกษาวิจัยแล้วพบว่าเป็นสกุลและชนิดใหม่ของโลก ได้รับการตั้งชื่อว่า สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส

สายพันธุ์ไดโนเสาร์ที่พบ :

สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส

(Siamotyrannus isanensis)

Excavation site 9: Hin Lad Yao

Fossils of a large, 6-5-metre-long carnosaur were unearthed here including spines, left hipbone, and tailbones. This newly discovered species was then named “Siamotyrannus isanensis”

Species found: Siamotyrannus isanensis