หลุมขุดค้นที่ 9B

ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ เป็นไดโนเสาร์กลุ่มเมกะแรพเตอร์ ชิ้นส่วนตัวอย่าง ประกอบด้วย ชิ้นส่วนหาง สะโพก กระดูกข้อมือ กระดูกหน้าแข้ง และกระดูกข้อเท้า ชื่อสกุล ภูเวียงเวเนเตอร์ หมายถึง นักล่าแห่งภูเวียง และชื่อสปีชีส์ แย้มนิยมมิ เป็นนามสกุลของ นายสุธรรม แย้มนิยม เป็นผู้ค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกของประเทศไทย

Excavation site 9B

Phuwiangvenator yaemniyomi is a newly-discovered species of dinosaur belonging to the megaraptor group. Fossils found include tailbone, hipbone, thighbone, and ankle. This species’ name means “Hunter of Phu Wiang” and its genus was named to honor Mr. Sudham Yaemniyom, a geologist who discovered the frst dinosaur fossil of Thailand.