ต้นยางใหญ่

โลดแล่นไปตามผืนป่าของภูเวียง และตื่นตาตื่นใจไปกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อไปชมต้นยางใหญ่ขนาดหลายคนโอบยางใหญ่ตนนี้เป็นผู้เหลือรอดจากการทำสัมปทานไม้ในอดีต นักท่องเที่ยวจะได้อ่านและเพลิดเพลินไปกับป้ายให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของป่าตามสถานีย่อยต่างๆ อีกด้วย

Giant Dipterocarp Nature Trail

Enjoy a walk in the woods of Phu Wiang on a nature trail to visit the Giant Dipterocarp tree. With several metres in diameter, this wonder of nature stands tall as the lone survivor of logging in the past. Information on nature is also provided in each station along the track.