น้ำตกตาดฟ้า

น้ำตกขนาดกลางที่เลื่องชื่อแห่งเขาภูเวียง น้ำตกตาดฟ้าเป็นน้ำตกที่สวยงามด้วยหินหลายชั้นลดหลั่นกันลงมา ห้อมล้อมด้วยป่าดิบเขียวขจีสภาพสมบูรณ์และมีสถานที่กางเต็นท์สำหรับผู้ประสงค์ค้างแรม

Tad-fah water fall

Another wonder of nature, the Tadfah waterfall is Located in Khon Kaen Geopark. With its multi-layerd rock for mations, this waterfall provides visitors with stunning scenery of the fall itself along with surrounding lush tropical forest. Camping service is also available.