ผาชมตะวัน

มาร่วมชมตะวันใหม่ก่อนใครในจังหวัดขอนแก่นท่ามกลางหมอกยามเช้า ณ ผาชม-ตะวัน หน้าผาขนาดใหญ่ที่เกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลก นักท่องเที่ยวจะได้รับชมวิวอันสวยงามของเมืองขอนแก่น พื้นที่อันเขียวขจีและบรรยากาศของเขื่อนอุบลรัตน์อีกด้วย

Chom Tawan Cliff

Witness the frst sunrise in KhonKaen on the Chom Tawan Cliff. Shrouded in morning mists, visitors will fnd themselves on a marvel of nature; a cliff formed from plate tectonics. The cliff provides visitors with clear views of scenery below, including the Ubolratana Dam and nearby agricultural areas.