เกาะกุดหิน

บ้านกุดหินมีลักษณะเป็นเกาะกลางน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งเป็นเกาะแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ในเขตตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เกาะกุดหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตร  ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามและมีวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจเช่นการล่องเรือชมธรรมชาติการนั่งรถอิแต๊กชมวิวรอบเกาะการถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวัน การเล่นน้ำ หรือการสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงโดยการร่วมออกจับปลา พักผ่อนหย่อนใจ

ติดต่อสอบถาม : ผู้ใหญ่อำนวย 083-1451908
  อบต.ประเสริฐ 083-1450532 (เรือข้ามเกาะ)
  พ่อสบาย 095-5828676

Koh Kud Hin

Ban Kud Hin looks like an island in the middle of  Ubonrat Dam which is the only island in Khon Kaen area approx. Koh Kud Hin is an agro-ecological tourist attraction which has beautiful nature and interesting way of life of the villagers. such as taking a nature cruise, riding in an E-tak car to see the scenery around the island. Taking pictures with sunflower fields, playing in the water, or touching the way fisherman's life by participating in fishing, relaxing.