เส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ และเส้นทางเดินพื้นที่ดูผีเสื้อ

มารับชมผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์แห่งป่าภูเวียงในเส้นทางและพื้นที่ดูผีเสื้อ เหล่าผีเสื้อพวกนี้จะโผบินหลังจากหน้าหนาวได้ผ่านไป และก่อนช่วงฝนตกหนักของฤดูฝนพวกมันสร้างสีสันให้ผืนป่าและเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ

Nature’s trail and Butterfly paradise

Surround yourself with these fluttering beauty as you walk along the butterfly paradise. Here in Phu Wiang, Colorful butterflies emerge before heavy rainfall and after winter months. They paint the forest with their vivid colors and act as anindicator of abundance of nature.