วัดจันทรารามเมืองเก่า

วัดโบราณอายุร้อยกว่าปี มีสิ่งก่อสร้างคอนกรีตหนึ่งหลัง และอาคารไม้เก่าแก่อีกสามหลังได้แก่ศาลาการเปรียญและกุฎิสงฆ์นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปโบราณอีกสององค์เป็นปูชนียวัตถุ

ที่ตั้ง : บ้านเมืองเก่าพัฒนา หมู่ 3 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

Chantraram Temple

An old temple of the past built over a century ago, Chantraram temple houses one concrete building and three wooden buildings. Two ancient buddha statues were kept here.