วัดจันทร์เขมาราม

หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต ผู้เป็นต้นกำบุญริเริ่มสร้าง “วัดถ้ำพระ” แห่งนี้ ซึ่งภายหลังต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดป่าจันทร์เขมาราม”ท่านเป็นพระเถราจารย์ผู้ใหญ่ ศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต โดยมีหลวงปู่สีโห เขมโก เป็นพระอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานเป็นองค์แรกนอกจากนี้ยังมีเจดีย์ที่เรียกว่าพุทธภูมิศรีเวียงบนยอดเขา มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ เป็นวัดประจำหมู่บ้านนาแพงและเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านใกล้เคียงตำบลเขาน้อย ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาช้านาน

ที่ตั้ง : หมู่บ้านนาแพง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

Chantra Khemarama temple

Long ago, a monk named Chantra Khemabhatto, a dharmic heritage of the famous grandfather Mann Phuridhatto, went on his dharmic journey and decided to spend his nights here. Villagers decided to build a temple to honor him and to house the relic of his master, Mann Phuridhatto, inside. There is also a pagoda called Buddhabhumi Sriwiang atop the mountain range where visitors can hike around to get a full view of the scenery below.

Location: Na Phang village no.4, Khao Noi sub-district, Phu Wiang, Khon Kaen