วัดถ้ำพระสถิต

เพิงผาหิน หรือถ้ำเล็กๆ ที่มีพระพุทธรูปนั่งอยู่บนหินลึก เมื่อนานมาแล้ว เจ้าอาวาสนั่งสมาธิที่นี่แล้วชาวบ้านจึงสร้างวัดขึ้นในที่แห่งนี้ ปัจจุบันวัดยังเป็นที่ตั้งของอาคารและพื้นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

ที่ตั้ง: หมู่บ้านห้วยทราย ตำบลสงเปือยอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

Tham Phra Satit temple

A small cave with buddha statue sitting atop a rock deep in it. Long ago, abbots meditated here and the villagers then built a temple in this place. Currently, the temple also houses buildings and areas for carrying out sacred rituals. 

Location: Song Pueai sub-district, Phu Wiang, Khon Kaen