วัดป่าดอยแสงธรรม

ตั้งอยู่ใต้ร่มเงาไม้ของป่าภูเวียง วัดป่าดอยแสงธรรมอันเงียบสงบนี้สร้างขึ้นโดยชาวบ้าน ทั้งพระภิกษุและนักปราชญ์ เจ้าอาวาสกล่าวว่าสิ่งนี้ทำให้โฟกัสของพวกเขาดีขึ้นและทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นหนึ่งเดียวกับวัด

ที่ตั้ง: หมู่บ้านโนนจันทร์เขียว ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัขอนแก่น

Doi Saengdharma temple (forest monastery)

Located under the sylvan shade of Phu Wiang woods, the serene Doi Saengdharma temple was built from scratch by its inhabitants; both monks and buddhist neophytes. The abbot mentioned that this improved their focus and everyone felt participated, being one with the temple.

Location: Non Jan Kiaw village, Muang Kao Pattana sub-district, Phu Wiang, Khon Kaen