วัดป่าสิริสมบัติ

วิถีแห่งศรัทธาวัดศิริสมบัติดูไม่ต่างจากวัดอื่นเมื่อมองแวบแรก แต่เมื่อมองจากถนนโค้งจะเห็นสะพานทอดจากวัดข้ามทุ่งนาเข้าในหมู่บ้าน เป็นทางที่พระภิกษุใช้ตักบาตรตอนเช้า

ที่ตั้ง: หมู่บ้านธารใหญ่ ที่ 4 ตำบลหนอง-กุ้งธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น


Siri Sombat temple (forest monastery)

The pathway of faith, Siri Sombat Temple looks no different than any other temple at frst glance. When viewing from the curved road, however, you can see the bridge leading from the temple, crossing rice felds into the village. This is the pathway that Buddhist monks use to take alms in the morning.

Location: Than Yai village no.4, Nong Kung Thanasarn sub-district, Phu Wiang, Khon Kaen