วัดพลแพง

วัดโบราณที่เปรียบดังม่านแห่งกาลเวลาวัดพลแพงมีวัตถุโบราณมากมายที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนภูเวียงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นไซดักปลา กี่ทอผ้า เครื่องบดข้าว และเครื่องรางอย่างตุงที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ หนึ่งในพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาคือการสรงน้ำพระผู้คนที่นี่จะมาสรงน้ำพระกันในวันสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ที่ตั้ง : หมู่บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

Phol Paeng temple

A temple of time’s memory, the Phol Paeng temple displays many artifacts that reflect the history of Phu Wiang local people in the past. Fishing equipments, ancient loom for silk weaving, farming deviced made of wood, and culltural crafts are some of the items you can fnd here. Local ceremonies are also connected to this temple as people would shower the ancient buddha statue to bring them good fortune.