วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม

วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม เป็นที่รู้จักในนาม“พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อธีร์” หลวงพ่อธีร์เป็นอดีตเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงของวัดแห่งนี้ และเป็นที่รู้จักดีในเรื่องวัตถุศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางของขลังทางศาสนา ตัวอาคารสร้างขึ้นในสไตล์รัตนโกสินทร์และมีรูปร่างเหมือนโบสถ์

ที่ตั้ง : หมู่บ้านนากันหลวง ตำบลภูเวียงอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

Ming Muang Pattanarama temple

Ming Muang Pattanarama is also known as “museum of the great father Thi”. He was a famous abbot of this temple and was well-known for his sacred religious artifacts and talismans. The building itself was built in Rattanakosin style and shaped like a church.

Location: Na Kan Luang village, Phu Wiang sub-district, Phu Wiang, Khon Kaen