วัดอรัญญิกาวาส

วัดอรัญญิกาวาสมีประวัติเจ้าอาวาสหลายท่านตั้งแต่ก่อตั้งมา ตัววัดประกอบด้วยอาคารไม้หลายหลัง มีอาคารคอนกรีตผสมไม้และมีพระประธานองค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 3เมตร และสูง 4 เมตร ประดิษฐานอยู่ภายในวัด

ที่ตั้ง : ถนนตาก - ขอนแก่น ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

Aranyikhawasa temple

A temple with many abbots throughout history and wooden buildings, this gem of the forest holds a large buddha statue within its walls. The statue measured three-metre in width and four-meter in height.