วัดแก้วจักรพรรดิ์

สามีภรรยาคู่หนึ่งได้บริจาคที่ดินผืนหนึ่งเพื่อสร้างเป็นวัด ตามตำนานกล่าวว่าบริเวณนี้เป็นประตูสู่โลกพญานาคเบื้องล่าง ส่งผลให้วัดนี้มีประติมากรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพญานาคอยู่มากมาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีเจดีย์จุฬามณีที่สวยงามล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วใส

ที่ตั้ง: หมู่บ้านโพนน้อย ตำบลกุด-ขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

Kaew Chakrapat temple

A couple donated a piece of land to be built as a temple. The legend said that this area is a portal to the Naga world beneath. As a result, this temple holds many sculptures that are inspired by Naga. It is a famous tourist attraction with beautiful Chulamanee pagoda enclosed in clear crystal walls.

Location: Phon Noi village, Kud Khon Kaen sub-district, Phu Wiang, Khon Kaen