ถ้ำฝ่ามือแดง: ศิลปะแห่งยุคโบราณ

ถ้ำฝ่ามือแดงตั้งอยู่บนภูเวียงใกล้เขตบ้านหินล่อง บนถ้ำหินพบรอยฝ่ามือสีแดงจากการนาบมือแล้วพ่นสีใส่ มีรอยมือทั้งสิ้น 9 รอยเป็นมือใหญ่ 7 มือ และมือเล็กอีก 2 มือนับเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์อีกแห่งที่น่าสนใจ

Fah Mue Daeng Cave: Art from the Ancient

Fah Mue Daeng Cave (Thai: cave of red handprint) located on Phu Wiang mountains near the Hin Long village. A total of 9 Peddish handprints from ancient people were found here. With 7 larger ones and 2 smaller ones, this place is yet another interesting geosite to learn about the past.