ผ้าธรณิน บ้านโคกม่วง

เป็นกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายที่สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ตั้งแต่การปลูกต้นฝ้ายกระบวน การผลิต ตลอดจนการจำหน่ายให้เป็นของฝากที่ระลึกจากชุมชน สามารถสร้างสรรค์ให้ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผ้าฝ้าย สำหรับตัดชุด กระเป๋า ผ้าคลุมไหล่ และ อื่นๆ อีกมากมาย มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำหินและดินที่มีอายุเก่าจากธรรมชาติมาผสมผสานในกระบวนการย้อมสี สามารถเรียกได้อีกว่าเป็นผ้าแห่งแผ่นดิน ในชื่อ “ผ้าธรณิน”

Pha Toranin’s Cloth of Ban Khok Muang

A group of local ladies demonstrated an amazing, traditional process from growing cotton trees to the fnal process of making local products. The group offers visitors with a variety of cotton clothing and is famous for using natural soil to assist in dyeing their clothes, hence the name “Pha Toranin” (Th: Cloth of the soil/earth)