ผ้าไหมบ้านสวนกล้วย

ลายผ้าไหมของบ้านสวนกล้วย ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จะมีลวดลายที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ โดยมีการนำรูปร่างของฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ค้นพบเป็นตัวแรกคือภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus Sirindhornae) มามัดย้อมและทอเป็นลวดลายขึ้นมา และใช้สีจากธรรมชาติในการย้อมเส้นไหมออกมาได้สวยงาม

Tel. 093-419-5410

Thai silk (Bann Suan Gluay)

Silk pattern of Ban Suan Gluay, Ban Rua Subdistrict, Phu Wiang District, Khon Kaen Province, there will be patterns that are unique and different from other areas. By bringing the shape of the first discovered dinosaur fossil, Phuwiangosaurus Sirindhornae, to tie-dye and weave into a pattern. And use natural colors to dye the silk threads come out beautifully.